Condities

© 2001-2007, Company Comics
Lees onderstaande condities zorgvuldig voordat u gebruik maakt van enige tekening of layout op deze website. Door deze site te bekijken, stemt u in met de voorwaarden die aan het gebruik verbonden zijn.

Bevestiging
Company Comics zal elke zakelijke overeenkomst schriftelijk bevestigen en toesturen per post. We zullen alles doen wat redelijkerwijze mogelijk mag worden geacht om alle gemaakte afspraken stipt na te komen. U kunt Company Comics verantwoordelijk houden voor een professioneel optreden van hoge kwaliteit.

Extra's
Als verlenging van de show tijdens het optreden nodig wordt geacht, kunt u dat aan de karikaturist ter plekke vragen. Hij/zij besluit of verlenging mogelijk is. Bijkomende kosten van minimaal 250 euro elk uur (afhangend van de soort show die geboekt is) worden geacht akkoord te zijn bevonden op het moment dat de tekenaar wordt overeengekomen om langer door te werken. Bijkomende kosten worden gespecificeerd en gedeclareerd op de factuur.

Opties, reserveringen, boekingen en betalingen
U kunt een optie nemen op een bepaalde datum. In de tussentijds werken we samen uit welk optreden u wenst. Na ontvangst van de kostenopgave beslist u of de optie wordt omgezet in een reservering.
We sturen u een deelfactuur voor 50% vooruitbetaling. Als deze betaling door ons ontvangen is, wordt de reservering omgezet naar een boeking en garanderen we onze aanwezigheid. Is de vooruitbetaling door ons niet ontvangen uiterlijk twee weken voor het optreden, dan kunnen we helaas het vasthouden van de datum niet garanderen.
Na het optreden ontvangt u onze declaratie voor het resterende bedrag. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Alle tekeningen die geupload zijn naar onze site, blijven beschikbaar en te downloaden voor uw gasten.

Disclaimer
Alle informatie, diensten, producten en materialen op deze website, inclusief en zonder uitzondering van teksten, grafische voorstellen en koppelingen zijn opgenomen zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend. Binnen de wettelijke bepalingen zal Company Comics alle afspraken en garantiestellingen nakomen.
Alles wat op deze website of op een van de gekoppelde sites is weergegeven (in tekst of afbeelding) kan worden aangepast en gewijzigd, zonder voorafgaande melding.

Aansprakelijkheid
Company Comics is in geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of structurele schade of consequenties. Ook niet als Company Comics van tevoren is gewezen op het mogelijk voorkomen van deze risico’s of als dit in enig contract is gememoreerd. Company Comics aanvaardt ook geen aansprakelijkheid betreffende enige onjuiste of onduidelijke informatie of ondeugdelijke dienstverlening, producten of materialen. Continuiteit van producten, diensten of materialen kan door Company Comics nooit worden gegarandeerd. Company Comics is niet aansprakelijk voor enige acties van een van haar medewerkers of mensen die door Company Comics zijn ingeschakeld. Company Comics heeft het recht om alle door haar medewerkers vervaardigde karikaturen en cartoons integraal af te beelden op haar website.

Externe websites
Deze website kan koppelingen bevatten naar andere sites. Company Comics is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of voor de inhoud van welke externe site dan ook. De site administrator of webmaster van bedoelde externe websites zijn aanspreekbaar voor de koppelingen van en naar deze sites.

Reproductierechten
Alle reproductierechten op ontwerpen, grafische voorstellingen, tekeningen, teksten, logo’s, navigatie en layouts berusten bij Company Comics. Toestemming is beschikbaar voor het electronisch kopieren en printen van een eigen karikatuur voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van onderdelen van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Company Comics vooraf, is NIET toegestaan.

Reproductierechten en commerciële toepassingen
Karikaturen kunnen worden gedownload van de website voor persoonlijk en gelimiteerd gebruik alleen. Het is NIET toegestaan om tekeningen te downloaden met de bedoeling ze op enige indiscrete of beledigende wijze aan te wenden.
Elke professionele of commerciële toepassing, reproductie, modificatie, distributie of publicatie van de tekeningen is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Company Comics
Voor commercieel gebruik zijn de exclusieve rechten overdraagbaar door Company Comics naar een andere rechtspersoon. De overdracht is pas effectief, wanneer de overeengekomen betaling in zijn geheel door Company Comics is ontvangen en bevestigd.